Justice Bao

8,2

包青天

Odcinki: 236

1. 鍘美案 1

23.03.1993

Obsada

Jin Chao-Chun

包拯

Hung Hsuan Fan

公孙策

Kenny Ho

展昭

Kao Nien Kuo

王朝

Jianyu Xu

马汉

Yue-Ti Liu

马汉

Yang Hsiung

张龙

Changsen Shao

赵虎

Lung Lung

八王爷/冥河姥姥

Man-Sheng Tu

庞太师

Tsao Chien

王延龄

Peng Sun

宋仁宗

Wang Chung-Huang

宋仁宗

Yu Shi

兴祖/宋仁宗

Lu Biyun

太后(李宸妃)

Ya-Chun Tseng

李宸妃

Chi Chen

庞妃/江玉如

April Hou

公主

Leanne Liu

秦香莲/秋娘/秦冰姬

Tien Feng

石国柱/顾清风/秦华/忘了和尚/孙文辉/叶青士/裴天澜/孟若虚

Pytania i odpowiedzi

Seriale podobne do: Justice Bao

Dostępność na platformach: JustWatch

Dane o serialach z